Informes Tècnics

INFORMES TÈCNICS I REDACCIÓ DE PROJECTES

Redactem informes tècnics, memòries finals de restauració i projectes d'obra que inclouen l'estat de conservació i la proposta d'intervenció de cada bé cultural.

Elaborem estudis i pressupostos personalitzats per a cada tipus d’obra d’art i conjunt historicoartístic