Conservació i Restauració

Conservació i Restauració

Treballem sobre façanes, arquitectures interiors, pintures murals i de cavallet, escultures, mobles, retaules, ceràmica.

  • Realitzem intervencions conservatives i / o restauratives en tot tipus de patrimoni històric.
  •  Oferim informació i assessorament sobre els processos i materials més idonis per a cada bé cultural